تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی بادی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
بررسی نقش دانش بومی بهره برداران در اولویت استفاده از علوفه مراتع ییلاقی مطالعه موردی زیرحوزه سرخ آباد سوادکوه
دستاوردهای نظام پیشنهادهادرشرکت ملی صنایع پتروشیمی
تحلیلی بر کار کودک و تاثیر آن بر حق آموزش کودک با تاکید بر برنامه بین المللی حذف کار کودک
نظام بین الملل چند قطبی و ظهور قدرت های نوین؛ فرصت ها و تهدیدات برای جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
چرخش فارادی تقویت شده ی چند کاناله در ساختارهای نامتجانس متشکل از چهار بلور مگنتوفوتونی تناوبی
تخمین عمر خستگی چرخ ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم 2014 توسط المان محدود در یک طیف نیرویی
عوامل بیولوژیکی رودخانه کارون متاثر از زمین های کشاورزی (محدوده مورد مطالعه : رودخانه کارون در محدوده شهرستان اهواز)
بررسی اثر بازدارندگی نانوذرات بیسموت بر اشریشیا کلی دارای ژن pks استخراج شده ازتومورهای سرطانی کولورکتال

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۳
  • sara sara