تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی ارتباط بین کنترل عواطف با تعهد زناشویی زنان متاهل تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر بجنورد
بررسی و مقایسه رضایت شغلی کارکىان یگان حفاظتی و ستادی زندان
بررسی آب قنات و چشمه فصلی کال پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو بر اکوسیستم منطقه
عوامل تاثیز گذار بز موانع پذیرش فناوری IPM در و احدهای کشاورزی شهزستان ساوجبلاغ استان البرز
بررسی کارایی غشاء انعطاف پذیربرای کنترل بارلرزه ای روی دیواره مخازن
جلوگیری از اتلاف منابع با تخمین دقیق پروژه های نرم افزاری : تاثیرعناصر مدل UX در تخمین تلاش پروژه های نرم افزاری
تعیین جایگاه تاکسونومیکی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت جدایه استان گلستان در میان پوتی ویروسهای غلات بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی
بررسی اثر پیش تیمار بذر به وسیله پلی اتیلن گلیکول (PEG6000) بر کیفیت بذر ارقام گندم
Effects of Feeding Solid-state Fermented Cottonseed Meal on Serum Biochemical Parameters of Broiler Chickens
مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه)

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۳
  • sara sara