تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

ویندوز ۱۰


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
استفاده از منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخایر معدنی
جایگاه و نقش ارزیابی و مدیریت ریسک درسازمانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
تخمین عمق و شکل بی هنجاری گرانی به روش احمد سالم، یک مورد مطالعاتی
روشهای مقابله با پدیده حاشیه نشینی در شهرها
بررسی اثر چیدمان بادبندهای همگرا بر جابهجایی نقطهی هدف بام با استفاده از تحلیل تاریخچهی زمانی
تعیین فاکتورهای مهم در ارزیابی و مدیریت محیط زیست در مناطق مرزی کشور مطالعه ی موردی: استان کردستان
محاسبه ضرائب هیدرودینامیک جانبی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی و Missile Datcom
نقش ویژگیهای کالبدی موثرجهت بهینه سازی مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر در ساختمانهای سبز
بهبود مدل های پیشبینی کار آیی پردازنده های گرافیکی جهت کاوش فضای طراحی
تعیین تأثیر پارامترهای دما، شوری و کلروفیل a بر جمعیت فانوس ماهیان دریای عمان با استفاده از اطلاعات ماهواره ای

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۱
  • sara sara