تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی میزان تاثیر هوش میان فردی بر تمایل دانش آموزان دختر به درس ریاضی
بررسی رضایت کارکنان و رابطه آن با عملکرد بانک
مدل جرمی میوه داغداغان با استفاده از برخی خواص فیزیکی آن
On a New Approach to Modeling and Optimization of the FMS Based on Technological Intensity Factor
رفتار بیولوژیکی اتیل بنزن در حوضچه هوادهی واحدهای تصفیه فاضلاب صنعتی
Prediction of Hole Temperature During The Drilling Process Using Artificial Neural Networks
تخمین عمق و شکل هندسی کانسار آهن ذاکر زنجان با روش وارون سازی معادله اویلر و روش تلفیق سیگنال تحلیلی و معادله اویلر با استفاده از داده های مغناطیسی زمینی
تعیین خصوصیات جزر و مدی رودخانه کارون به وسیله روشهای شبکه عصبی و ژنتیک الگوریتم
آرمان شهر یا مدینه فاضله از نگاه ایمه اطهار (ع) و حضرت مهدی (عج)
بررسی تاثیر اجرای بانکداری الکترونیک (در مقایسه با باندکداری سنتی) بر ساختار سازمانی در بانک تجارت

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • sara sara