تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مدیریت تخلیه اضطراری عابرین پیاده در بحران های شهری
مقایسه تکنیک ANN و روشهای تجربی در برآورد دبی حداکثر لحظهای
انتخاب نقاط بهینه حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران با استفاده از روش تاپسیس
بررسی رابطه بین جهت گیری خدمات و عملکرد بانک به واسطه نقش میانجی مشتری مداری و وفاداری مشتریان در شعب بانک صادرات استان گلستان
بررسی خواص کلاسیک و ریولوژیکی قیر اصلاح شده با ترکیبات نانو کامپوزیت
H1299R in coagulation Factor V and Glu429Ala in MTHFR genes in recurrent pregnancy loss in Sari, Mazandaran
ارزیابی عملکرد اقتصادی ، روند تغییرات LAI و RGR در آفتابگزدان تحت تاثیر خاکپوش ها و دورهای آبیاری
ارایه یک سیستم ترکیبی جدید در تشخیص نوع خطا در ترانسفورماتورهای قدرت براساس مقادیر گازهای حل شده در روغن
Biodiesel Production from Tobacco (Nicotiana Tabacum) Seed Oil
بررسی رابطه بین سطح انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بجنورد

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • sara sara