تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تاثیر شرایط ناحیه چشمه اتصال ستون بر روی تقاضای لرزه ای قابهای خمشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
تک سوییچه نرم DC به DC مبدل PWM افزاینده بوست با سلف تزویج
ارزیابی جاذبههای گردشگری شهرستان خلخال با تاکید بر توسعه بازارهای جدید با استفاده از مدل TOPSIS
مروری بر مواد الکتروکرومیک و کاربردهای آن
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی با توجه به نقش میانجی مهارت های سیاسی(مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان گلستان)
مقایسه میزان ترسیب کربن آلی خاک درتیپ های گیاهی ncanescens Salsola و Haloxylon persicum درشمال غربی کویر میقان
بررسی رابطه میان تفکر سیستمی، مدیریت دانش و نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: بانک های کشاورزی غرب استان مازندران
تحلیلی بر مفهوم تعهد سازمانی ، مدل ها و عوامل موثر بر آن در سازمان ها
مدل سازی رفتاری دیوار برشی U شکل در ساختمان های بلند تحت اثربارهای جانبی
بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با الگوریتم فراکاوشی گرگ خاکستری

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۷
  • sara sara