تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از ویژگیهای ساختاری و درخت تصمیم
شناسایی تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و رتبه بندی آنها از منظر مدیران شرکت ایران خودرو اردبیل با استفاده از تاپسیس فازی
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری سیستم بانکداری در ایران
فرآیند اکسیداسیون کاتالیز نوری ناهمگن و استفاده از آن در تصفیه پساب های نفتی
جداسازی باکتریهای بی هوازی تولید کننده بیو سورفکتانت در مخازن نفتی چشمه خوش
ارائه و مقایسه الگوریتم های مسیریابی در حمل ونقل عمومی بر مبنای مسیر کمینه و استراتژی بهینه
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی
بررسی تطبیقی جلوه های رمانیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (بررسی موردی: اشعار محمد القیسی و قیصر امین پور)
حقوق مالکیت فکری وانتقال تکنولوژی
مقایسه رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان مدارس عادی واستثنایی شهر سنندج در سال تحصیلی 93-92

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • sara sara