تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر اضطراب ونشخوارفکری سوء مصرف کنندگان مواد
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستان شهرستانهای زهک وسراوان سال 93
تحلیل پنهان ترین عامل ایجاد کننده سوانح حمل ونقل در کشوروارائه یک مدل جهت رفع مشکل مذکور
رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 87-1386
بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس ائروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس
ارتقاء توانمندی مدیریت محلی شهر ساری بر اساس شاخص های ایرانی- اسلامی
بررسی رفتار مکانیکی مصالح سنگریزه‌ای با آزمایشات سه محوری
بررسی زمان و مکان عقد و آثار آن از منظر حقوق مدنی ایران و فقه
توسعه گردشگری جاهعه محورتالاب انزلی ، راهکاری جهت ارتقا اکوتوریسمپایدار در ایران
اثرات ناشی از تغییرات کاواک تشدید فیلتر باند گذرفوتونیک کریستالی با نانوسلول

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۸
  • sara sara