تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع
جداسازی نشانگرهای ریزماهواره از گل رز و مکانیابی آنها بر روی نقشه ژنتیکی
بهینه یابی اثر زهکشی قائم درپایین انداختن سطح آب زیرزمینی توسط الگوریتم ژنتیک
ارزیابی و تحلیل مخزن تحت فشار با نرم افزار آباکوس
Some Properties of The Nearest Parametric Form Approximation Operator
بهبود پایداری سیستم های قدرت با بکارگیری جبرانگرهای استاتیکی توان راکتیو در زمان رخداد خطای تکفاز و سه فاز
تاثیر نوع گاوآهن، عمق، سرعت و تردد تراکتور، بر مقاومت مکانیکی خاک
بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط قارچ فانروکت کریزوسپوریوم
ترازیابی و تجزیه و تحلیل مالی با تمرکز برمطالعات تطبیقی ملی و بین المللی مطالعه موردی حوزه غذایی سازمان اتکا
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیمی A356 تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم جوشکاری شده با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • sara sara