تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مولفه های محیط فیزیکی در رضایتمندی بیمار از مرکز درمانی
Cloning and Expression of Fusion (F) and Haemagglutinin-neuraminidase (HN) Epitopes in Hairy Roots of Tobacco (Nicotiana tabaccum) as a Step Toward Developing a Candidate Recombinant Vaccine Against Newcastle Disease
بررسی سیستم های هوشمند در مراکز خرید، راهکاری برای آگاهی مردم در توسعه ی شهری پایدار و هوشمند
Orthogonal collocation and collocation method to determine the temperature distribution and fin efficiency of fins with variable thermal conductivity
مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
A Parametric Study on Seismic Behaviour of Pile Group Located in Soil Slope
تاثیر معماری در پایداری زیست محیطی بررسی آموزش معماری پایدار در ایران با پاسخگویی به چالش های ناپایداری
بررسی رابطه بین درماندگی مالی، استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی
Risk Culture From avoiding and preventing dangers to Risk Culture , a change of paradigm is needed
بررسی اثرات شوری برمراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ارقام گندم

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۶/۲۱
  • sara sara