تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
محاسبه عمق نفوذ جریان جت خرو جی از افشانه دایروی فشاربالای گازبا استفاده ازمدل دودکش
مطالعه عوامل موثر بر خلاقیت فردی و راهکارهای ارتقاء آن در آموزش عالی ایران
الزامات هم راستایی نگهداشت، امنیت و سیاستگذاری در انرژی:مطالعه موردی نفت و گاز
ارزیابی ضریب رفتارقاب خمشی فولادی مجهز به میراگراصطکاکی دورانی (RFD)
مدلسازی عددی اتصالات نیمه مفصلی فولادی و بررسی پارامتریک تاثیر فاصله بادخور بین تیر و ستون بر رفتار این نوع اتصالات
طراحی و ساخت مودگردان دایروی TM01 بهTE11 با استفاده از صفحات مشبک
بررسی تاثیر درصد سیمان و درصد رطوبت بهینه در مخلوط های خرده آسفالت تثبیت شده با سیمان ( مطالعه موردی استان یزد، محور اردکان-نایین)
تحلیل نگاره جنگ شعری مربوط به زمان قاجار در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
Fault Detection of Bearings Using a Rule-based Classifier Ensemble and Genetic Algorithm
تحلیل سیاست گذاری استفاده ی چند منظوره از مراتع فریدونشهر اصفهان و تعیین عوامل موفقیت آن

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۲
  • sara sara