تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی پارس و آریاساسول)
گذری بر باغ ایرانی
کاربرد ریاضیات مهندسی در طراحی بهینه آبگرمکن های الکتریکی با هدف صرفه جویی انرژی
چابکی سازمانی راهکاری در جهت تحول سازمان
مقایسهی الگوی ارائه شده با استفاده از تی ماتریس برای بررسی رفتار اپتیکی غیر خطی ترکیب اکسید شیشه ها و شیشههای چلکوجناید و ذرات نانوی فلزی با نتایج تجربی و الگو های دیگر
نقش معماری در دستیابی به اصول تفکر پایدار
تاثیرکنترل علف هرزنیلوفرپیچ Ipomea Spp L. برعملکرد واجزای عملکردسویا درمزارع شرق استان گلستان
بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تامین کنندگان و مشتریانشرکت با محافظه کاری حسابداری
Effects of using radiation processing in nutrition science and their restriction: a review
بررسی کارائی عصاره میوه توت آمریکایی Maclura pomifera در کنترل Parmacella valencienni ، روی مزرعه کاهو

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۰
  • sara sara