تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی معیارهای پایداری اجتماعی در معماری مسکن ایرانی
معاجم موضوعی مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
بررسی دلایل ریشهای پارگی تیوب دیگ بخار پالایشگاه هفتم
مکانیسم های مقاومت کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Acari: Tetranychidae Koch بع آبامکتین
ارایه الگوی کار آفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه ای(مطالعه موردی دانشکده های فنی دختران)
اثرشرایط حرارتی برساختاراسیدهای چرب و پایداری اکسایشی روغن زیتون ارقام زرد ماری و فیشمی
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل رشد درونزای رومر در اقتصادهای نوآور محور
کاربرد ترکیب جدیدی از الگوریتم های فراابتکاری هوشمند برای طراحی بهینه پره های یک توربین بادی محور افق کلاس مگاوات
Social cohesion, among ethnic groups of Iran, in urban and rural areas
عوامل موثر در انتخاب محل و روش بهینه تأمین و انتقال آب شرب از رودخانه؛مطالعه موردی استحصال آب از رودخانه جاماش برای مجتمع 04 روستای سیاهو واقع در استان هرمزگان

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۹
  • sara sara