تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی تهدیدات رایانش ابری وراه حل های مختلف برای برقراری امنیت در آن
بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شور خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو
سیستم هوش جمعی موردی برای مسیر یابی شبکه های سیار موردی
ارزیابی تجهیزات پالایشگاهی برای ادامه سرویس دهی ایمن پس از پایان عمرمفید
مقایسه و بررسی افراد دارای لکنت زبان و والدین آنها با افراد عادی و والدین آنها در شهرستان زاهدان
طراحی رؤیتگر مد لغزشی فازی برای سیستم کنترل شبکه غیرخطی با حذف تصادفی بسته های اطلاعاتی
بررسی رفتار ترمودینامیکی سیکل استرلینگ و تخمین عملکرد بازیاب حرارتی با استفاده از سیستم های هوشمند بر اساس داده های تجربی
رفتارلرزه ای سازه های قاب خمشی طراحی شده براساس ASCE7-10 مبتنی برخسارت
بررسی و تحلیل مبدل حرارتی به کمک نانو سیال ها به منظور افزایش راندمان حرارتی
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.)

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • sara sara