تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تبیین فهم عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز
عوامل مؤثر بر مکانیابی و ساخت مسکن مهر در شهر یاسوج
مطالعه موردی عیبیابی پمپ سانتریفیوژ تک مرحله ای با استفاده از تکنیک آنالیز ارتعاشات
روش تهیه نانو کامپوزیت /ZrOOMnFe و تخریب فتو کاتالیستی رنگ متیل اور انژ تحت تابش نور فرابنفش 242
بررسی اثرات سرب و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای رشد در گیاهچه های 20 روزه دو رقم کلزا (اکاپی و اپرا) تحت شرایط هیدروپونیک
ارزیابی عملکردخاکریزهای grps تحت بارانفجارباتوجه به فاصله انفجار ازخاکریزوفاصله ژئوسینتتیک ها
مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) علیه آسپرژیلوسفومیگاتوس در شرایط آزمایشگاهی
ارزیابی شاخصهای موثر بر پیادهمداری با روش تصمیمگیری چند معیاره نمونه موردی: راسته خیابان 15 خرداد
بررسی رفتارهای زلزله های نزدیک گسل
بررسی پراکنش نماتدهای انگل حشرات خانواده Heterorhabditidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۰۶
  • sara sara