تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
شبیه سازی دوبعدی ذره ای تولید یون های پر انرژی دربرهمکنش پالس لیزری کوتاه با پلاسمای پرچگال
طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از ضریب رفتار و ضریب بزرگنمائی تغییرمکان برای قابهای خمشی بتن مسلح
اندازهگیری ریسک تاخیر پیمانکار با استفاده از شبکههای باور بیزین(مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)
مدل سازی و تحلیل فرآیند سیستم پیش پردازش کتابخانه دیجیتال با استفاده از شبکههای پتری تصادفی تعمیم یافته
Urbanization Changes and Unsustainability in Iran’s Metropolises
کاربرد فناوری غشایی در صنعت تولید روغن گیاهی
ساخت و آنالیز نانوساختارهای شفاف ZnOبا استفاده از تکنولوژیSOL-GEL جهت کاربردهای نوری و لیزری
بررسی رابطه میزان کیفیت زندگی و میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده مطالعه موردی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهرستان سیرجان 1392
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان
بررسی قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۸/۲۴
  • sara sara