تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
طرحی کارا برای انتقال دادههای چند رسانهایدر شبکههای حسگر بیسیم چند رسانهای
بررسی اثرات حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی : شهر گرگان
استفاده از خورشیدی درطراحی سیستم سرمایش یک ساختمان خورشیدی متناسب با اقلیم گرم وخشک شهر یزد و مقایسه آن با یک ساختمان معمولی از لحاظ مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی
تثبیت تصویر با استفاده از تبدیل رادون
تحلیل میدان جریان حول یک شناور سه بدنه تحت اثر جریان یکنواخت با زوایای حمله مختلف
بررسی قابلیت اطمینان توپولوژی شبکه اترنت در کنترل ایستگاه سیستم های قدرت
بررسی هوش سازمانی در مدیریت دانش
حالت روانی شخص خواب در حال جنایت از دیدگاه روانشناسی و تاثیر آن در مسیولیت کیفری
کاربرد نانو تکنولوژی در بتن
بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۸/۲۳
  • sara sara