تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی اثر نانو زیولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد)
بررسی و تحلیل اختلالات موجود در فرآیند آنژیوگرافی با استفاده از روش ترکیبی FAHP-FTOPSIS
اعتبارسنجی مدل های تجربی بر اساس طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) در پیش بینی مدول دگرشکلی توده سنگ
استفاده از شبکه های عصبی شبه نیوتن برای تخمین جنس لایه های خاک-مطالعه موردی شبکه معابر منطقه 22شهر تهران(پل s-18)
شبیه سازی اثر طوق بر الگوی سرعت جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D
ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهای بتنی شبکه آبیاری دشت گرمسارو بررسی شرایط بهبود آن
ضرورت بازنگری مطالعات مرحله دوم شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی R4 هندیجان)
بررسی ویژگی های انسانی شهر نوشهر با تاکید بر مسایل جمعیتی
بررسی سیتوژنتیکی و فلوسیتومتری 3 گونه گل رز ایران
تهیه نرم افزار برای تعیین پارامترهای سرعت تنفس به فرم میکائیلیس- منتن

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۸/۲۰
  • sara sara