تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
رهبری تحولگرا سازمانی در شرایط دگرگونی اجتماعی
ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندی های تکنولوژیک با مدل بومی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی در استان زنجان و ارایه راهکارهایی به منظور مدیریت مناسب آن
بررسی مدل های ایزوترم لانگموئیر و فروندلیچ در جذب زیستی کادمیوم توسط Promicromonospora sp. UTMC 2243
The Variable Deformations Hypothesis in Multilaminate Framework for Predicting the Elasto-Plastic Behavior of Rocks
بررسی نقش فعالیتهای تکتونیکی گودال جنوبی خزر بر الگو و نیمرخ طولی بستر رودخانه های منتهی به آن (رودخانه های مورد مطالعه: شفارود، مرغک و چاف رودبار
کاربرد ردیاب های درنگی در بررسی خصوصیات هیدروزولوژیکی مناطق کارستیک - مطالعه موردی در منطقه کارستی گرین
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ لگجی ( Capparis spinosa ) بر میزان گلوکز و چربی های سرم در موش صحرایی نر دیابتی
پارک انرژی در مسیر تحقق توسعه پایدار
مروری بر فرایندتولید سوخت بیودیزل از ریز جلبک

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۸/۱۷
  • sara sara