تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مطالعه عددی و تجربی جریان تراکم پذیر حول دماغه های مختلف با سرعتهای مختلف یکپرتابه
نقش و کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی در کتابخانههای عمومی مطالعه موردی: کتابخانههای عمومی شهرستان اهواز
تاثیر عوامل محیطی و زمان برنامه بر روی عملکرد بازاریابی سبز با توجه به نقش میانجی تعهد
بهینه سازی هیدرولیک حفاری با گل هوازده در میدان پارسی
تاثیر ساختار و سایز نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در حذف آلاینده های زیست محیطی
شناسایی موانع بازپرداخت تسهیلات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی مطالعه موردی : استان زنجان
دسته بندی جریان دادهها توسط مترجم زبان کد منبع باز برای افزایش آستانه همگام سازی و موازی سازی فیلترها
آس باد،الگویی ماندگار از معماری دیروز
بهینه سازی فرایند سرخ کردن میگوی پوشش داده شده با CMC با استفاده از روش سطح پاسخ
Optimal operation of a micro-grid considering economic-environmental objectives

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۲۱
  • sara sara