تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی در بهبود کاستی توجه کودکان با اختلال کاستی توجه-بیش فعالی
اثر تنش شوری ومدیریت بقایای گیاهی کاه و کلش گندم و یونجه بر غلظت عناصر غذایی محلول خاک
توسعه روشی نوین جهت مدلسازی تراوش از بدنه سدهای خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی خاک
اثر نوع صنعت بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
شاخصی موثر برای آشکارسازی عیب اتصال حلقه در استاتور موتورهای القایی سه فاز در شرایط مختلف
ارزیابی خشکسالی شهرستان بیرجند با استفاده از مدل SPI
جهانی شدن و الزامات پایداری توریسم مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و استانبول
آموزش وکارآفرینی با تاکید برنقش دانشگاه کارآفرین
بررسی جذب کاتیون های جیوه موجود در پساب های صنعتی توسط نانو فریت منیزیم MgFe2O4سنتز شده به روش احتراقی
A generic model for prediction of separation performance of olefin/paraffin mixtures by glassy polymer membranes

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۲۱
  • sara sara