تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
درون یابی میدان ثقل با استفاده از تئوری ویولت
Effect of the Medium Composition on Formation ofAlpha Amylase by Bacillus licheniformis GMAF438149
پهنه بندی ژئوتکنیکی کیفیت توانمندی خاک در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی
مقایسه برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آلوئه ورای خشک شده با پیش تیمار اسمز و فراصوت با خشک کردن انجمادی
اثرپیش تیماربااسیدسالیسیلک و تنش خشکی برروی شاخصهای رشدرویشی جعفری
بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود در دو ایستگاه آستانه و منجیل
شبیه سازی و تحلیل آهنگری شاتون پیکان
شبیه سازی وکاهش خطای ماندگار در شبکه های توزیع با استفاده از محدودکننده های جریان خطا (FCL)
بررسی رفتار الکتروشیمیایی محلول پررنات آمونیوم روی الکترود پلی کریستالین پلاتین
نگرش مدیریتی به کنترل عوامل مخاطره آمیر در محیط کار (تشریح الزامات OHSAS 18001)

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • sara sara