تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
یک روش مبتنی بر commodityهای محلی برای مهندسی ترافیک در شبکه های MPLSبر اساس بهینه سازی مجدد مسیر یابیLSP ها
ارایه مدلی برای ارزیابی خطرات حرفه ای در صنعت ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی FMEA و GRA فازی پویا مورد مطالعه: شرکت ساختمانی فراطرح آریانا
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه- سرامیک کاناسیتی
مروری بر استاندارد کدگذاری ویدئو با کارایی بالا HEVC
بررسی شاخص های مرتبط با سیاست های بندری و عوامل جغرافیایی و حمل ونقلی تاثیرگذار در افزایش رسوب کالا در بندر امام خمینی (ره) و تعیین میزان اهمیت آن ها با استفاده از تکنیک تصمیم گیری AHP فازی
مروری بر روش های تشخیص ضایعه های بیماری MS از روی تصویر MRI با کمک پردازش تصویر
ارزیابی دقت مدلهای ارائه شده در آیین نامه های برای تخمین خزش در بتن خود متراکم
Estimation of Applied Forces on the Railway Vehicle Wheelsets from Measured Responses of Vehicle
مکان یابی لندفیل شهری با استفاده از GIS روش تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده ال (مطالعه موردی:شهر یزد)
بررسی و ارایه الگوی موفق شهرداری الکترونیکی در ایران مدل مورد مطالعه : مرکز سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۹
  • sara sara