تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی و مقایسه خدمات بانکداری الکترونیکی_ خودپرداز و اینترنت بانک مطالعه موردی شعب بانک تجارت کلان شهر اهواز
مطالعه الگو های گلیادینی در تعدادی از توده های گندم بومی استان زنجان با تکنیک Acid- PAGE
مروری بر حذف آلاینده ها در هوا با استفاده از فتوکاتالیست ها
ارائه ی یک الگوریتم ترکیبی بهینه برای خوشه بندی در داده کاوی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری
مکانیابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری در حوزه فاز
بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب پتروشیمی مبین و استفاده مجدد از پساب جهت ابیاری فضای سبز
دیدگاه درمانی جدید برای نشانگان متابولیک: گیاهان دارویی
نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین جرات ورزی با امیدواری و تاب آوری دردانشجویان دانشگاه زنجان
بررسی کاربرد محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط کم آبیاری
برنامه ریزی و طراحی سامانه اکوپارکهای صنعتی با تاکید بر احیا کریدورهای طبیعی مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۵
  • sara sara