تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
شناسایی گزینه های بالقوه مکانمند برای توسعه شهری اردبیل با مدل ارزیابی چند معیاره مکانی SMCE
بررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.)
ارزیابی و تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از مدل AHP نمونه موردی:شهر سنندج
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران بر اعتماد سازمانی کارکنان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
بررسی عملکرد فیلترهای نوری یک و چند طبقه حلقوی برای کاربردهای مخابرات نوری
مدیریت دولتی نوین و توسعه گردشگری پایدار
بررسیتاثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ( مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران )
مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
بررسی امکان ساخت MDF از مغز ساقه کنف

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۴
  • sara sara