تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
شناسایی و رتبه بندی مهمترین ریسک های پروژ های EPCCM
تاثیر کاربرد سیستم‌ها و روش‌های مختلف آبیاری با شیرابه زباله بر آلودگی خاک فضای سبز شرق اصفهان
اثر تکالیف تعاملی در یادگیری و یادداری ریاضی
مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی
روشی فازی برای مساله پوشش در شبکه های حسگر بی سیم با هدف افزایش عمر شبکه
تحلیل همبستگی بین سرمایههای اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها (نمونه موردی: شهر الوند و شهر قزوین)
بازنگری واحدStabilizationشرکت پالایش گاز ایلام از دیدگاه فناوری پینچ
بررسی رفتار سازه های آبگیر کفی در برابر انتقال رسوب
بررسی نظام حسابداری بخش عمومی براساس رهیافت منابع اقتصادی و استقرارآن
زمینه یابی ایجاد واحدهای علم سنجی در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل swot مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۳
  • sara sara