تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
برآورد پارامترهای لرزه خیزی برای ساختارنمکی نصرآباد کاشان جهت برپایی سایت ذخیره سازی گاز طبیعی
کاربرد گاز کلر در مهار آلودگی ها و تولید محصولات جانبی در صنایع آلاینده محیط زیست
نگرشی نوین درا بعاد توسعه پایدار بعد اقتصادی
مدلسازی اثر گفتار فارسی با استفاده از روش منحنی های قطعه ای برای سیستم های تبدیل متن به گفتار
ارزیابی کیفیت سرزندگی و پویایی در فضاهای شهری با تأکید بر مراکز تجاری مدرن نمونه موردی: مرکز خرید آلتون، مشهد
بهسازی توده سنگ پیرامون شفت تخلیه تحتانی (BOS) در ورودی تونلهای انحراف آب سد مسجد سلیمان
طراحی زنجیره تأمین رقابتی تحت شرایط تحریم با در نظر گرفتن استراتژی های بازگشت پذیر: نمونه موردی صنایع تجهیزات پزشکی ایران
طراحی و اعتبار سنجی مدلی برای تبدیل نوآوری ها به کارافرینی
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی RPE بورگ در دو مقیاس 10-0 و 20-6
فناوری های نوین در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۳
  • sara sara