تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
رابطه همبستگی خانوادگی با نگرش به مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه ایلام
دانش بومی در مدیریت روستا برای دستیابی به توسعه پایدار
سنجش عوامل اجتماعی و زمینه ای مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی
اثر نیتریک اکسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی
بررسی معایب بوجود آمده در سیستمهای اتصال زمین موجود در منطقه غازیان انزلی و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع و یا اصلاح آنها
مکانیابی انبار در حالت تقاضای گسسته ی وزندار احتمالی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت
بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی مطالعه ای بر مدیران مدارس ابتدایی شهر مشهد
مدیریت جامع منابع آب در نواحی خشک و کم آب ایران
راهکارهای تصفیه بیولوژیکی (Bioremediation) خاکهای آلوده به مشتقات نفتی
تاثیر وانادیم تیتانیم و بر بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژ ریختگی آستمپر شده

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۲
  • sara sara