تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی ضرورت رویکرد رایحه درمانی در طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری، (نمونه موردی: کلان شهر مشهد)
نقش کودهای آلی بر عملکرد و درصد اسانس زیره سبز و نقش آن در مدیریت آفات انباری
مکان یابی بهینه تغذیه مصنوعی به روش معیارهای حذفی، منطق فازی وgis در دشت سربیشه شمالی- خراسان جنوبی
Investigation of antagonistic potential bacterial isolates from pistachio orchards in Yazd Province against aflatoxin-producing Aspergillus flavus
آسیب شناسی روابط دختر و پسر از منظر فرهنگ اسلامی
امکان سنجی تغذیه مخازن گاز طبیعی فشرده در خطوط مونتاژ
بهبود شناسایی الگو در ربات ها با استفاده از شبکه ی عصبی آشوب گونه ی کنترل شده
Sonochemical synthesis and characterization of ZnO-TiO2 nanocomposite via sol-gel technique
ارایه روشی مبتنی برترکیب محاسبات ابری و SDN به جهت دفاع در برابر حملات DDOS
توسعه مدل دوهدفه زمان بندی پروژه با محدودیت منبع با در نظر گرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتممرتبسازی نامغلوب ژنتیک

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • sara sara