تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تحلیل نوسانات زمانی - مکانی بارش با شاخص های مقادیر و تعداد روزهای بارانی در خراسان رضوی (طی دوره 2006-1977)
سنتز رزینهای اکریلیک ترموپلاست حلالی همراه با نانو ذرات (Montmorillonite(MMT به روش درجا (Insitu) و بررسی خواص رنگ نهایی
نقش هیدروژن در بازار انرژی
مقایسه فنی و اقتصادی روش شمع درجا و روش میخکوبی در پایدارسازی گودها
اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراکم
ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و ASTER در استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه سد نهرین شهرستان طبس)
قطعه بندی گسل شمال تبریز با استفاده از شواهد مورفوتکتونیکی و لرزه ای با GIS
بررسی تاثیر جریان مدرنیسم بر هویت ایرانی-اسلامی بناهای مذهبی(مساجد)
آثار جنگ پیش دستانه جورج بوش بر امنیت ملی ایران
بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • sara sara